prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych / Articles

 1. Michalak B. (2023), Do We Need Taagepera’s Quantitatively Predictive Logical Models in Political Science? Evidence from Polish Local Elections. "Representation. Journal of Representative Democracy" vol. 59, issue 2, s. 329-345. doi: 10.1080/00344893.2022.2075031 (publikacja on-line: 15.05.2022)
 2. Michalak B. (2021), (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych. "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 4(62), s. 273-285. doi: 10.15804/ppk.2021.04.16
 3. Michalak B. (2019), Ocena funkcjonalności zmian wprowadzonych do Kodeksu wyborczego w 2018 r. w świetle doświadczeń wyborów samorządowych, "Studia Wyborcze" t. 28, s. 55-73. doi: 10.26485/SW/2019/28/4
 4. Michalak B. (2019), Polish Electoral System to the European Parliament: Drawbacks and Alternatives. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 5(51), s. 109-214. doi: 10.15804/ppk.2019.05.08
 5. Flis J. Michalak B. (2019), „Minimalne" manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP. "Decyzje" nr 31, s. 73-90. doi: 10.7206/DEC.1733-0092.122
 6. Kącka K., Piechowiak-Lamparska J. (2018), Publication Effectiveness of Academia Employees in Poland: A Case Study. "The New Educational Review" vol. 54, nr 4, s. 62–74. doi: 10.15804/tner.2018.54.4.05
 7. Michalak B. (2018), Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 58, s. 75-99. doi: 10.15804/athena.2018.58.05
 8. Kącka K., Michalak B., Piechowiak-Lamparska J. (2018), Impact of Scholarly Publications and the Selected Socio-Demographic Factors. "The New Educational Review" vol. 52, nr 2, s. 165–177. doi: 10.15804/tner.2018.52.2.13
 9. Michalak B. (2017), Instytucja premii wyborczej jako narzędzie inżynierii wyborczej, "Przegląd Sejmowy" nr 4, s. 39-52
 10. Flis J., Michalak B. (2017), Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 55, s. 65-88. doi: 10.15804/athena.2017.55.04
 11. Michalak B. (2017), Czy polski model ciszy wyborczej wymaga zmiany? "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 3(37), s. 9-29. doi: 10.15804/ppk.2017.03.01
 12. Michalak B. (2016), Mixed Electoral Systems: A Hybrid or a New Family of Electoral Systems? "World Political Science" vol. 12, issue 1, s. 87-106. doi: 10.1515/wps-2015-0012
 13. Michalak B. (2016), Wnioski i postulaty (nie tylko) de lege ferenda w obliczu kryzysu w wyborach samorządowych 2014 r., "Białostockie Studia Prawnicze" z. 20A, s. 223-241
 14. Michalak B. (2016), Metody porównawcze stosowane w badaniach systemów wyborczych, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 51, s. 7-27. doi: 10.15804/athena.2016.51.01
 15. Michalak B. (2016), Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych. "Decyzje" nr 25, s. 67-82. doi: 10.7206/DEC.1733-0092.71
 16. Michalak B. (2016), Terytorialny rozkład głosów nieważnych podczas wyborów proporcjonalnych w Polsce a wybory samorządowe 2014, "Studia Wyborcze" t. 21, s. 55-69
 17. Michalak B. (2016), Jak badać dynamikę systemu wyborczego III RP? Uwagi (nie tylko) polemiczne, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory” nr 20, s. 69-79. doi: 10.12775/DP.2016.027
 18. Michalak B. (2015), Czy prawa Duvergera nadal obowiązują? "Studia Socjologiczne" nr 3, s. 41–64.
 19. Michalak B. (2015), Kto traci a kto zyskuje na systemie podziału mandatów pomiędzy okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, "Przegląd Sejmowy" nr 1, s. 27-44
 20. Michalak B. (2015), Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?, "Studia Wyborcze" t. 19, s. 7-30
 21. Michalak B. (2012), Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 36, s. 94-113
 22. Michalak B., Frydrych A. (2012), O problemie dopuszczalności prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie ciszy referendalnej, "Przegląd Sejmowy", nr 1, s. 43-56
 23. Michalak B. (2011), Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?, "Studia BAS" nr 3, s. 51-71
 24. Michalak B. (2011), The Usefulness of the Index Method for the Analysis of the Relevance of Political Parties, "Athenaeum. Polish Political Science Studies" nr 29, s. 143-156
 25. Michalak B. (2011), The Anti-systemness of the Protest Parties, “Polish Political Science. Yearbook” nr XL, s. 110-121. (wersja PL)
 26. Michalak B. (2010), Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?, "Studia Wyborcze" t. 10, s. 7-26
 27. Michalak B. (2010), Czy grozi nam depolityzacja polityki? Rozważania na temat wizji postpolitycznej, "Studia Polityczne" nr 25, s. 129-145
 28. Michalak B. (2009), Kierunki reformy systemu wyborczego na tle praktyki wyborczej w Polsce. Wybrane aspekty, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 21, s. 165-186
 29. Michalak B. (2008), Spór o system wyborczy czy o model demokracji? O związkach pomiędzy kształtem demokracji a ordynacją wyborczą, "Wrocławskie Studia Politologiczne" nr 9, s. 43-58
 30. Michalak B (2008), Czy partie polityczne można liczyć, czyli o problemie relewancji politycznej, "Dialogi Polityczne. Polityka. Filozofia. Społeczeństwo. Prawo" nr 10, s. 232-241
 31. Michalak B. (2007), Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r., "Athenaeum. Political Science" nr 17, s. 11-22
 32. Michalak B. (2004), Metodologiczne aspekty zmiany systemu partyjnego, "Przegląd Politologiczny" nr 3, s. 15-24
 33. Michalak B. (2004), Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego, "Dialogi Polityczne" nr 3-4, s. 107-123
 34. Michalak B. (2004), System wyborczy do parlamentu Republiki Francuskiej, "Dialogi Polityczne" nr 3-4, s. 65-73
 35. Michalak B. (2003), Kształt i zmiana austriackiego systemu partyjnego w latach 1945-1999, "Athenaeum. Political Science" nr 11, s. 22-32