prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych / Articles

 1. Michalak B., Pierzgalski M (2023), Deviations from Proportionality in Seat Distribution Depending on Electoral District Magnitude. Case Study of Polish Parliamentary Elections. "Państwo i Prawo" nr 5, s. 142-159.
 2. Michalak B. (2023), Do We Need Taagepera’s Quantitatively Predictive Logical Models in Political Science? Evidence from Polish Local Elections. "Representation. Journal of Representative Democracy" vol. 59, issue 2, s. 329-345. doi: 10.1080/00344893.2022.2075031 (publikacja on-line: 15.05.2022)
 3. Michalak B. (2021), (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych. "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 4(62), s. 273-285. doi: 10.15804/ppk.2021.04.16
 4. Michalak B. (2019), Ocena funkcjonalności zmian wprowadzonych do Kodeksu wyborczego w 2018 r. w świetle doświadczeń wyborów samorządowych, "Studia Wyborcze" t. 28, s. 55-73. doi: 10.26485/SW/2019/28/4
 5. Michalak B. (2019), Polish Electoral System to the European Parliament: Drawbacks and Alternatives. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 5(51), s. 109-214. doi: 10.15804/ppk.2019.05.08
 6. Flis J. Michalak B. (2019), „Minimalne" manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP. "Decyzje" nr 31, s. 73-90. doi: 10.7206/DEC.1733-0092.122
 7. Kącka K., Piechowiak-Lamparska J. (2018), Publication Effectiveness of Academia Employees in Poland: A Case Study. "The New Educational Review" vol. 54, nr 4, s. 62–74. doi: 10.15804/tner.2018.54.4.05
 8. Michalak B. (2018), Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 58, s. 75-99. doi: 10.15804/athena.2018.58.05
 9. Kącka K., Michalak B., Piechowiak-Lamparska J. (2018), Impact of Scholarly Publications and the Selected Socio-Demographic Factors. "The New Educational Review" vol. 52, nr 2, s. 165–177. doi: 10.15804/tner.2018.52.2.13
 10. Michalak B. (2017), Instytucja premii wyborczej jako narzędzie inżynierii wyborczej, "Przegląd Sejmowy" nr 4, s. 39-52
 11. Flis J., Michalak B. (2017), Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 55, s. 65-88. doi: 10.15804/athena.2017.55.04
 12. Michalak B. (2017), Czy polski model ciszy wyborczej wymaga zmiany? "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 3(37), s. 9-29. doi: 10.15804/ppk.2017.03.01
 13. Michalak B. (2016), Mixed Electoral Systems: A Hybrid or a New Family of Electoral Systems? "World Political Science" vol. 12, issue 1, s. 87-106. doi: 10.1515/wps-2015-0012
 14. Michalak B. (2016), Wnioski i postulaty (nie tylko) de lege ferenda w obliczu kryzysu w wyborach samorządowych 2014 r., "Białostockie Studia Prawnicze" z. 20A, s. 223-241
 15. Michalak B. (2016), Metody porównawcze stosowane w badaniach systemów wyborczych, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 51, s. 7-27. doi: 10.15804/athena.2016.51.01
 16. Michalak B. (2016), Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych. "Decyzje" nr 25, s. 67-82. doi: 10.7206/DEC.1733-0092.71
 17. Michalak B. (2016), Terytorialny rozkład głosów nieważnych podczas wyborów proporcjonalnych w Polsce a wybory samorządowe 2014, "Studia Wyborcze" t. 21, s. 55-69
 18. Michalak B. (2016), Jak badać dynamikę systemu wyborczego III RP? Uwagi (nie tylko) polemiczne, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory” nr 20, s. 69-79. doi: 10.12775/DP.2016.027
 19. Michalak B. (2015), Czy prawa Duvergera nadal obowiązują? "Studia Socjologiczne" nr 3, s. 41–64.
 20. Michalak B. (2015), Kto traci a kto zyskuje na systemie podziału mandatów pomiędzy okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, "Przegląd Sejmowy" nr 1, s. 27-44
 21. Michalak B. (2015), Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?, "Studia Wyborcze" t. 19, s. 7-30
 22. Michalak B. (2012), Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 36, s. 94-113
 23. Michalak B., Frydrych A. (2012), O problemie dopuszczalności prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie ciszy referendalnej, "Przegląd Sejmowy", nr 1, s. 43-56
 24. Michalak B. (2011), Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?, "Studia BAS" nr 3, s. 51-71
 25. Michalak B. (2011), The Usefulness of the Index Method for the Analysis of the Relevance of Political Parties, "Athenaeum. Polish Political Science Studies" nr 29, s. 143-156
 26. Michalak B. (2011), The Anti-systemness of the Protest Parties, “Polish Political Science. Yearbook” nr XL, s. 110-121. (wersja PL)
 27. Michalak B. (2010), Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?, "Studia Wyborcze" t. 10, s. 7-26
 28. Michalak B. (2010), Czy grozi nam depolityzacja polityki? Rozważania na temat wizji postpolitycznej, "Studia Polityczne" nr 25, s. 129-145
 29. Michalak B. (2009), Kierunki reformy systemu wyborczego na tle praktyki wyborczej w Polsce. Wybrane aspekty, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" nr 21, s. 165-186
 30. Michalak B. (2008), Spór o system wyborczy czy o model demokracji? O związkach pomiędzy kształtem demokracji a ordynacją wyborczą, "Wrocławskie Studia Politologiczne" nr 9, s. 43-58
 31. Michalak B (2008), Czy partie polityczne można liczyć, czyli o problemie relewancji politycznej, "Dialogi Polityczne. Polityka. Filozofia. Społeczeństwo. Prawo" nr 10, s. 232-241
 32. Michalak B. (2007), Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r., "Athenaeum. Political Science" nr 17, s. 11-22
 33. Michalak B. (2004), Metodologiczne aspekty zmiany systemu partyjnego, "Przegląd Politologiczny" nr 3, s. 15-24
 34. Michalak B. (2004), Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego, "Dialogi Polityczne" nr 3-4, s. 107-123
 35. Michalak B. (2004), System wyborczy do parlamentu Republiki Francuskiej, "Dialogi Polityczne" nr 3-4, s. 65-73
 36. Michalak B. (2003), Kształt i zmiana austriackiego systemu partyjnego w latach 1945-1999, "Athenaeum. Political Science" nr 11, s. 22-32