prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Biogram

Dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog. Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji UMK. Pracownik Katedry Systemów Politycznych (wcześniej Katedry Teorii Polityki) na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Specjalista z zakresu prawa wyborczego i referendalnego, teorii systemów wyborczych, procedur decyzyjnych oraz partii politycznych i systemów partyjnych.

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Ważniejsze funkcje pełnione na UMK

Doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych

Zainteresowania naukowe

Działalność dydaktyczna

Lista najważniejszych kursów i zajęć przeprowadzonych na studiach wyższych od 2002 r.

Obecność w bazach naukowych