prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Kontakt

Adres służbowy

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
Instytut Nauk o Polityce, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Stefana Batorego 39L
87-100 Toruń
www.wnopib.umk.pl

Contact

Bartlomiej Michalak
Associate Professor, Director of the Institute of Political Sciences
Faculty of Political Science and Security Studies
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Internet

e-mail: Bartlomiej.Michalak@umk.pl
Web: michalak.prac.umk.pl
profil na stronie wydziału