prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Kontakt

Adres służbowy

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
Instytut Nauk o Polityce, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Stefana Batorego 39L
87-100 Toruń
tel. 56 611 21 27
www.wnopib.umk.pl

Internet

e-mail: Bartlomiej.Michalak@umk.pl
Web: http://michalak.prac.umk.pl