prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Ekspertyzy i opinie

dla organów i instytucji publicznych

Sejm RP i Senat RP

 1. Michalak B. (2022), Wyzwania i bariery głosowania Polaków za granicą. Opinie i ekspertyzy (OE–431), Warszawa: Kancelaria Senatu: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, ss. 17.
 2. Michalak B. (2021), Mieszany systemy wyborczy dla Polski, Parlamentarny Zespół ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, ss. 15.

dla organizacji społecznych

Fundacja im. Stefana Batorego

Stały członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego, autor lub współator wielu kluczowych opinii i stanowisk ws. wyborczych, m.in:
 1. Michalak B. (2023), Wyzwania związane z organizacją dnia głosowania w wyborach parlamentarnych. Komentarz, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 4
 2. Michalak B. (2020), Ścieżka postępowania w celu przygotowania powszechnego głosowania korespondencyjnego w czasie trwającej w Polsce epidemii, [w:] Co zrobić, żeby wybory były demokratyczne i bezpieczne. Stanowisko Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, s. 2-4.
 3. Michalak B. (2020), Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas epidemii?, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 8.
 4. Michalak B. (2018), Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 9.
 5. Michalak B. (2017), Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 4.
 6. Michalak B., Zbieranek J. (2015), Administracja wyborcza w kryzysie. Analiza i rekomendacje na przyszłość, [w:] Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, J. Flis i inni, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, s. 9-30.

Instytut Spraw Publicznych

 1. Michalak, B. (2018). Jak poprawić system wyborczy do Parlamentu Europejskiego, aby uczynić wybory bardziej przejrzystymi? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss. 14.
 2. Michalak B., Sokół W., Zbieranek J. (2012), System wyborczy do Parlamentu Europejskiego – kierunki zmian. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych / Europejska Partia Ludowa, ss. 70.
 3. Michalak B. (2010), Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego 2009, [w:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów, (red.) Irena Agata Szyszko. Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, s. 39-45.
 4. Frydrych A.,Michalak B., Sobczyk M. (2009), Prawna regulacja ciszy wyborczej i dopuszczalność prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej i prowadzenia tzw. kampanii profrekwencyjnych w okresie ciszy wyborczej. Toruń: Centrum Studiów Wyborczych UMK, ss. 15.