prawo i systemy wyborcze
procedury decyzyjne
zachowania elektoratu
Książki

Publikacje zwarte

Monografie naukowe

 1. Michalak B. (2023), Mieszany system wyborczy dla Polski? Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 142.
 2. Gendźwiłł A., Cześnik M, Flis J., Haman J., Materska-Sosnowska A., Michalak B., Pietrzyk P., Zbieranek J. (2016), Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 170
 3. Michalak B. (2013), Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 480
 4. Sokala A., Michalak B., Uziębło P. (2013), Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ss. 332
 5. Michalak B. (2010), Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu. Warszawa: WSP TWP w Warszawie, ss. 228
 6. Michalak B., Sokala A. (2010), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ss. 198
 7. Michalak B. (2008), Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 312

Raporty z badań

 1. Flis J., Gendźwiłł A.,Haman J., Michalak B. (2016), Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 24
 2. Flis J., Frydrych A., Gendźwiłł A., Michalak B., Rutkowski J., Rychard A., Zbieranek J., Załuska J. (2015), Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 84
 3. Michalak B., Zbieranek J. (2015), Partycypacja wyborcza Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Toruń: Centrum Studiów Wyborczych UMK, ss. 62
 4. Załuska J., Ciacek P., Roguska B., Michalak B., Wołek A. (2014), Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014. Raport. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, ss. 35

Redakcje naukowe

 1. Dominiak Ł., Michalak B. (2012), Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki / Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 218
 2. Sokala A., Michalak B., Frydrych A., Zych R. (2010), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ss. 340

Rozdziały w pracach zbiorowych (wybrane)

 1. Michalak B. (2018), Elections and electoral system, [w:] Polish Political System. An Introduction, (red.) Jarosław Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 113-133.
 2. Michalak B. (2018), Political parties and party system, [w:] Polish Political System. An Introduction, (red.) Jarosław Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 134-159.
 3. Michalak B. (2016), Okręgi wyborcze: podstawowe narzędzie inżynierii wyborczej, [w:] Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, (red.) J. Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 119-147.
 4. Michalak B., Zbieranek J. (2015), Administracja wyborcza w kryzysie. Analiza i rekomendacje na przyszłość, [w:] Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, J. Flis i inni. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, s. 9-30.
 5. Michalak B. (2014), Postawy młodych wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego, [w:] Europejskie wybory młodych, (red.) Jarosław Zbieranek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 23-36.
 6. Dominiak Ł., Michalak B. (2012), Polityka na nowo odkrywana?, [w:] Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki / Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics, (red.) Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s.7-26
 7. Michalak B. (2012), Przeciw partykularyzmom w imię jedności ludu – konstruowanie politycznej wspólnoty w populizmie, [w:] Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki / Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics, (red.) Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-123.
 8. Michalak B. (2012), Polityka bez polityki - erozja polityczności w erze mediatyzacji, [w:] Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki / Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics, (red.) Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 166-184.
 9. Michalak B. (2010), Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, (red.) A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, s. 45-70.
 10. Michalak B. (2010), Demokracja liberalna jako mechanizm instytucjonalizacji konfliktów politycznych, [w:] "My" i "Oni". Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, t. 1, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Miernik. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 157-169.
 11. Michalak B. (2008), Nadzór i kontrola państwa nad finansowaniem polityki, [w:] Finansowanie polityki na tle europejskim, (red.) Marek Chmaj. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 200-221.
 12. Michalak B. (2007), Realizacja zasady równości na gruncie prawa wyborczego, [w:] Oblicza nierówności społecznych, (red.) Jarosław Klebaniuk. Wrocław: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, s. 215-231.
 13. Michalak B. (2007), Prawne ramy rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, (red.) Joanna Marszałek-Kawa. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, s. 165-185.